Transport i montaż

Wszystkie zamówione urządzenia zabawowe dowożone są we wskazane miejsce na terenie całej Polski, gdzie są montowane  przez specjalnie wyszkolonych pracowników.

Dzięki temu plac zabaw staje się bezpiecznym miejscem dla dzieci oraz jest zgodny z wcześniejszym projektem.

Metoda posadowienia urządzeń zabawowych YOCCO:

w gruncie, gdzie słupki nośne fundamentowane są zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje się co najmniej 200mm poniżej tej powierzchni (rysunek poniżej). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczną nawierzchnią amortyzującą.

Ceny transportu i montażu ustalane są indywidualnie.

Istnieje możliwość montażu urządzeń zabawowych we własnym zakresie.

Do każdego zamówionego zestawu dołączamy rysunki techniczne umożliwiające samodzielne wykonanie prac pod warunkiem umiejętności czytania dokumentacji technicznej, oraz doświadczenia w stawianiu tego typu konstrukcji.

Uwaga, jeżeli urządzenia zabawowe będą zmontowane niezgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną firma „F.H. SYSTEM" nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody, a gwarancja na zakupiony sprzęt traci ważność.